Alpha Diaries – The Next Generation – Tzhehelim, Feb. 2011

את פלוגה א’ התחלתי לתעד כבר בשנת 2002 במבצע חומת מגן, אבל אחרי שסיימתי את הסרט הדוקומנטרי – “שלום פלוגה א” די הזנחתי את הפרוייקט. מאז ה”סרט” עברה הפלוגה שלי תהפוכות רבות, ורוב החיילים התחלפו, וגם ה”עתיקים” שהיו מתנדבים עד גיל 50 כבר הפסיקו להגיע. מה שהדהים אותי לגלות באימון שממנו אני מתאושש ברגעים אלו ממש, זה שאני כבר לא צעיר, וכל הגוף חורק כאשר אני מעמיס עליו משקל וצועד כל הלילה בקור. בקיצור, אני ובני גילי גם הופכים להיות עתיקים

ניסיתי לצלם וידאו, אבל סופות חול המטורפות שהשתוללו בצאלים מנעו ממני להתרוצץ עם המצלמה – אני צריך להשיג לה מעיל רוח לפעם הבאה

בכל אופן, לפני שאני מעלה את הפוסטים על פלוגה א’ של הימים ההם, הנה כמה תמונות של פלוגה א’ – הדור הבא

הכנות ליציאה לתרגיל

פריינטה ה”עתיק” החדש

בריינס המ”מ המורעל

קנדל האדיש

סיגריה של בוקר בשטח

רן שותה קפה

ובודק אם יש הודעות מהלילה

יש מי שמצליח לתפוס תנומה בקור הזה

שטח IPhone

About Yaniv Berman


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: